Feil på CO2 slokkere

Finn ut om dette gjelder noen av dine slokkere!

(Klikk på bildet for å se det i et "pop-up" vindu)

Det er oppdaget en produksjonsfeil på ventilen til noen modeller av kullsyreslokkere (CO2), som kan føre til at ventilen løsner. DETTE KAN FÅ ALVORLIGE KONSEKVENSER! Dette gjelder på nåværende tidspunkt apparater fra Skuteng og Housegard produsert i tidsperioden 2006 til april 2011. Det er viktig at eiere av disse brannslokkeapparatene lar apparatene stå urørt der de er plassert, heller ikke stå bøyd over apparatene, og snarest ta kontakt med forhandler eller serviceforbindelse.